Tỷ Lệ Cá Cược Ngoại Hạng Anh Hôm Nay

Premier League
GiờTrận ĐấuKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
2:00
23/10
Arsenal
Aston Villa
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.37
Tài 1.5 : 1.29
Xỉu 1.5 : 3.80
Tài 4.5 : 6.20
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.87
Xỉu 2.5 : 1.99
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 12.00
Tài 5.5 : 13.00
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 35.00
Tài 7.5 : 37.00
Chẵn : 1.93
Lẻ : 1.88
Đội nhà : 1.98
Hòa : 3.65
Đội khách : 3.95
20:00
24/10
Brentford
Leicester
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.55
Xỉu 3.5 : 1.32
Tài 1.5 : 1.34
Xỉu 1.5 : 3.40
Tài 4.5 : 7.20
Xỉu 4.5 : 1.11
Tài 2.5 : 2.01
Xỉu 2.5 : 1.84
Tài 0.5 : 1.07
Xỉu 0.5 : 9.80
Tài 5.5 : 15.00
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 44.00
Tài 7.5 : 40.00
Chẵn : 1.95
Lẻ : 1.86
Đội nhà : 2.65
Hòa : 3.35
Đội khách : 2.75
23:30
23/10
Brighton
Manchester City
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.37
Tài 1.5 : 1.28
Xỉu 1.5 : 3.90
Tài 4.5 : 6.20
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.85
Xỉu 2.5 : 2.02
Tài 0.5 : 1.04
Xỉu 0.5 : 13.00
Tài 5.5 : 13.00
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 36.00
Tài 7.5 : 38.00
Chẵn : 1.90
Lẻ : 1.91
Đội nhà : 8.10
Hòa : 4.85
Đội khách : 1.43
18:30
23/10
Chelsea
Norwich
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.53
Xỉu 3.5 : 1.55
Tài 1.5 : 1.18
Xỉu 1.5 : 5.20
Tài 4.5 : 4.55
Xỉu 4.5 : 1.22
Tài 2.5 : 1.58
Xỉu 2.5 : 2.47
Tài 0.5 : 1.02
Xỉu 0.5 : 20.00
Tài 5.5 : 9.20
Xỉu 5.5 : 1.07
Tài 6.5 : 20.00
Xỉu 6.5 : 1.02
Tài 7.5 : 30.00
Tài 8.5 : 41.00
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.93
Đội nhà : 1.16
Hòa : 8.30
Đội khách : 20.00
21:00
23/10
Crystal Palace
Newcastle
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.40
Xỉu 3.5 : 1.34
Tài 1.5 : 1.31
Xỉu 1.5 : 3.60
Tài 4.5 : 6.80
Xỉu 4.5 : 1.12
Tài 2.5 : 1.94
Xỉu 2.5 : 1.92
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 11.00
Tài 5.5 : 14.00
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 41.00
Tài 7.5 : 39.00
Chẵn : 1.91
Lẻ : 1.90
Đội nhà : 2.04
Hòa : 3.65
Đội khách : 3.70
21:00
23/10
Everton
Watford
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.55
Xỉu 3.5 : 1.32
Tài 1.5 : 1.33
Xỉu 1.5 : 3.50
Tài 4.5 : 7.20
Xỉu 4.5 : 1.11
Tài 2.5 : 1.99
Xỉu 2.5 : 1.87
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 11.00
Tài 5.5 : 15.00
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 45.00
Tài 7.5 : 40.00
Chẵn : 1.91
Lẻ : 1.90
Đội nhà : 1.67
Hòa : 4.00
Đội khách : 5.40
21:00
23/10
Leeds
Wolves
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.35
Xỉu 3.5 : 1.35
Tài 1.5 : 1.31
Xỉu 1.5 : 3.60
Tài 4.5 : 6.80
Xỉu 4.5 : 1.12
Tài 2.5 : 1.94
Xỉu 2.5 : 1.91
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 11.00
Tài 5.5 : 14.00
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 39.00
Tài 7.5 : 38.00
Chẵn : 1.94
Lẻ : 1.87
Đội nhà : 2.50
Hòa : 3.45
Đội khách : 2.90
22:30
24/10
Manchester United
Liverpool
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.59
Xỉu 3.5 : 1.53
Tài 1.5 : 1.21
Xỉu 1.5 : 4.70
Tài 4.5 : 4.70
Xỉu 4.5 : 1.21
Tài 2.5 : 1.65
Xỉu 2.5 : 2.34
Tài 0.5 : 1.03
Xỉu 0.5 : 15.00
Tài 5.5 : 9.40
Xỉu 5.5 : 1.07
Tài 6.5 : 22.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Tài 7.5 : 30.00
Chẵn : 1.94
Lẻ : 1.87
Đội nhà : 3.05
Hòa : 3.65
Đội khách : 2.31
21:00
23/10
Southampton
Burnley
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.50
Xỉu 3.5 : 1.33
Tài 1.5 : 1.33
Xỉu 1.5 : 3.50
Tài 4.5 : 7.00
Xỉu 4.5 : 1.11
Tài 2.5 : 1.98
Xỉu 2.5 : 1.88
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 11.00
Tài 5.5 : 14.00
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 43.00
Tài 7.5 : 40.00
Chẵn : 1.92
Lẻ : 1.89
Đội nhà : 2.01
Hòa : 3.60
Đội khách : 3.90
20:00
24/10
West Ham
Tottenham
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.15
Xỉu 3.5 : 1.38
Tài 1.5 : 1.29
Xỉu 1.5 : 3.80
Tài 4.5 : 6.20
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.87
Xỉu 2.5 : 1.99
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 11.00
Tài 5.5 : 13.00
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 35.00
Tài 7.5 : 37.00
Chẵn : 1.95
Lẻ : 1.86
Đội nhà : 2.39
Hòa : 3.45
Đội khách : 3.05